Przeczytaj to

Zasady zgłaszania

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie podpisanego zgłoszenia na adres: biuro@high5.pl.
 2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z dokonaniem zakupu szkolenia.
 3. W ciągu 24 h potwierdzamy przyjcie zgłoszenia na wybrane szkolenie.
 4. Płatność za szkolenie następuje na podstawie wystawionej po szkoleniu faktury.
 5. W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych możliwe jest wystawienie Faktury VAT w kwocie netto. O takim finansowaniu Zgłaszający powinien poinformować w momencie zgłaszania uczestnika.
 6. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia z przyczyn od nas niezależnych (np. choroby trenera) lub zmiany terminu szkolenia w sytuacji, gdy nieosiągnięty zostanie limit grupy. Informacje o zmianach terminu przesłana będzie najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 7. Każde zgłoszenie może być wycofane z zastrzeżeniem pkt. 8. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej
 8. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia
 9. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika.
 10. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 11. Najpóźniej 2 dni przed terminem szkolenia osoba zgłaszająca i osoby zgłoszone otrzymują droga elektroniczna zaproszenie na szkolenie z podanym dokładnym adresem szkolenia. Otrzymanie takiego zaproszenia jest podstawa uczestnictwa w szkoleniu.
 12. HIGH5 nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione z tytułu przedpłat dokonanych na rzecz hoteli, z tytułu dojazdu na szkolenie.
 13. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja powyższych warunków oraz upoważnia firmę High5 do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważniona ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana poczta.
 14. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacja szkolenia przez High5 Training Group lub inne podmioty współpracujące.

Polub naszą stronę na Facebook-u i odbierz dodatkowe 10% rabatu na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie
Osoba zgłaszająca
Uczestnicy

 

Dodaj kolejnego uczestnika Usuń ostatniego uczestnika
Dane teleadresowe firmy