pobierz katalog szkoleń

Terminy: wszystkie

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

12-13 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada, Wrocław

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada, Poznań

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne -poziom II

16-17 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

23-24 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet II - budowanie relacji i siły w biznesie

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

17-18 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada, Wrocław

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada, Poznań

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching zdrowia

20 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie

20 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Fabryka Myśli Rysowanych

30-31 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

28-29 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowy wymiar komunikacji PRISM Brain Mapping

13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Personal branding – świadome budowanie marki osobistej w miejscu pracy

22 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

17-18 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

08 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek w biznesie. Kreowanie wizerunku PREMIUM

04 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazje w biznesie

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem.TIME MANAGEMENT PREMIUM

24-25 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada, Poznań

[..zarezerwuj..]

21-22 listopada, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada, Wrocław

[..zarezerwuj..]

30-01 listopada, Poznań

[..zarezerwuj..]

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem i emocjami- szkolenie / warsztaty antystresowe PREMIUM

26-27 września, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem

28-29 września, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada, Wrocław

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada, Poznań

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany

17-18 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

19-20 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking

14-15 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywne zebrania i telekonferencje

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla niefinansistów

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Menedżerska rozmowa oceniająca

13 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

21-22 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

07-08 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening menedżerski - innowacyjne warsztaty z diagnostyką PRISM

12-13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem

21-22 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z

19-20 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia, Wrocław

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne. STRATEGIC MANAGEMENT symulacja PREMIUM

16-17 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

24-25 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą

21-22 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

04-05 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia, Wrocław

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

04-06 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

14-15 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Certyfikowany Praktyk PRISM

14-16 lutego, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywność biznesowa szkoleń SEB

20 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Fabryka Myśli Rysowanych

30-31 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Facylitacja dla HR Business Partnerów

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

14-15 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

21-22 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy

14-15 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym

05-06 grudnia, Wrocław

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia, Poznań

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA ANALITYKA HR

10-11 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Szkoła HR Business Partnera

19-20 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA

27-28 września,

[..zarezerwuj..]

24-25 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

03-04 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier

20-21 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

05-06 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

23-24 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

10-11 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu

16-17 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla asystentek

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Księgowość, kadry i prawo w sekretariacie

28-29 września, Warszawa

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka PREMIUM

05-06 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna korespondencja, notatka służbowa i protokół

27 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager

26-27 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager- poziom zaawansowany plus

07-08 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy

19-20 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wizerunek w biznesie. Kreowanie wizerunku PREMIUM

04 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

27 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

06 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

28-29 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

14-15 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie ryzykiem w projektach

16-17 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zasady modelowania procesów biznesowych

13 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie

14-15 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia, Wrocław

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

23-24 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Negocjacje zakupowe

19-20 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategie i techniki sprzedaży w specyfice B2B

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 stycznia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

21-22 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

06-07 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

26-27 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

23 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

27 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

09-10 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2017 PREMIUM

05-06 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Pozycja prawna i Odpowiedzialność Członków Zarządu

06 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

06 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]