pobierz katalog szkoleń

Terminy: wszystkie

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne -poziom II

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

23-24 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet II - budowanie relacji i siły w biznesie

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 lutego, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching zdrowia

23-24 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie

20 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Fabryka Myśli Rysowanych

13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

28-29 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności.

13-14 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowy wymiar komunikacji PRISM Brain Mapping

18 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Personal branding – świadome budowanie marki osobistej w miejscu pracy

29 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

23-24 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

30 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie

05-06 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem.TIME MANAGEMENT PREMIUM

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 lutego, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - szkolenie / warsztaty antystresowe PREMIUM

04-05 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem

23-24 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 lutego, Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 października, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

28-29 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla niefinansistów

11-12 stycznia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

17-18 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

22-23 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening menedżerski - innowacyjne warsztaty z diagnostyką PRISM

19-20 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem

05-06 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z

14-15 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne. STRATEGIC MANAGEMENT symulacja PREMIUM

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą

12-13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

04-05 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

18-20 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-18 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

11-12 stycznia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Certyfikowany Praktyk PRISM

11-13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywność biznesowa szkoleń SEB

11 stycznia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Fabryka Myśli Rysowanych

13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

29 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Facylitacja dla HR Business Partnerów

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

22-23 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

07-08 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

24-25 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy

28-29 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym

07-08 grudnia, Gdańsk

[..zarezerwuj..]

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

12-13 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

15-16 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA ANALITYKA HR

10-11 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Szkoła HR Business Partnera

19-20 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA

28-29 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

22-23 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR.

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier

22-23 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

11-12 stycznia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

23-24 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

22-23 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

04-05 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

05-06 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

14-15 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla asystentek

24-25 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Księgowość, kadry i prawo w sekretariacie

11-12 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka PREMIUM

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna korespondencja, notatka służbowa i protokół

20 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany plus

13-14 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 czerwca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

17 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking

14-15 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

19-20 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Negocjacje zakupowe

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

07-08 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategie i techniki sprzedaży w specyfice B2B

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 stycznia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

08-09 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

30-01 listopada, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji publicznej

22-23 marca, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

13 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

18-19 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

10-11 maja, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2017 PREMIUM

04-05 grudnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 kwietnia, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

17 stycznia, Warszawa

[..zarezerwuj..]